+48 44 723 80 80 zgc@zgc.com.pl

Kategoria: Przetargi

Aktualne Przetargi Przetargi

Ogłoszenie o sprzedaży

Opublikowany 28 stycznia 2016 przez ZGC

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
“ODPYLACZ CE/S”

Przedmiot sprzedaży:
Odpylacz CE/S II stopnia CS-8×630/0,4

Oferty cenowe należy składać w zamkniętych i opieczętowanych kopertach, z dopiskiem “Oferta na zakup Odpylacz CE/S II stopnia CS-8×630/0,4” do dnia 10.02.2016r. do godz. 12:00 w sekretariacie Spółki, ul. Wierzbowa 136,

Czytaj dalej ...
  • 28 stycznia 2016

Aktualne Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

Opublikowany 25 września 2015 przez ZGC

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
Postępowanie pn: Opracowanie Studium Wykonalności wysokosprawnej kogeneracji
z uwzględnieniem kompleksowego podejścia do gospodarki energetycznej Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. sp. z o.o.

Czytaj dalej ...
  • 25 września 2015

Aktualne Przetargi

Badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok

Opublikowany 21 września 2015 przez ZGC

Rada Nadzorcza
Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim
Spółka z o.o.
zaprasza do składania ofert
na badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok

Czytaj dalej ...
  • 21 września 2015

Aktualne Przetargi

Ogłoszenie o sprzedaży

Opublikowany 2 kwietnia 2015 przez ZGC

Ogłoszenie o sprzedaży dwóch kotłów wodnych BUDERUS SK 625
1. Przedmiot sprzedaży:
Dwa kotły wodne BUDERUS SK 625 stanowiące mienie Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. Kotły z instalacją obiegu kotłowego, sprawne techniczne.

Czytaj dalej ...
  • 2 kwietnia 2015

Aktualne Przetargi

Ogłoszenie o sprzedaży

Opublikowany 1 kwietnia 2015 przez ZGC

Ogłoszenie o sprzedaży “WENTYLATOR PROMIENIOWY TYPU: WPWDs-55/1,8”

Czytaj dalej ...
  • 1 kwietnia 2015

Wyniki Przetargów

Zawiadomienie o wyborze nr 2

Opublikowany 9 marca 2015 przez ZGC

dot. przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w ZGC w Tomaszowie Maz. sp. z o.o.”, a „w postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.”, na: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE

Czytaj dalej ...
  • 9 marca 2015

Wyniki Przetargów

Zawiadomienie o wyborze nr 1

Opublikowany 9 marca 2015 przez ZGC

dot. przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w ZGC w Tomaszowie Maz. sp. z o.o.”, a „w postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.”, na: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE

Czytaj dalej ...
  • 9 marca 2015

Wyniki Przetargów

Zawiadomienie o wyborze

Opublikowany 4 czerwca 2014 przez ZGC

dot. postępowania, pod nazwą: „Budowa odcinka sieci ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. od ulicy O. Lange do komory K4/1b z materiałów powierzonych przez Zamawiającego”,

Czytaj dalej ...
  • 4 czerwca 2014

Wyniki Przetargów

Zawiadomienie o wyborze

Opublikowany 27 maja 2014 przez ZGC

dot. przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w ZGC w Tomaszowie Maz. sp. z o.o.”, a „w postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.”, na: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE

Czytaj dalej ...
  • 27 maja 2014

Regulamin Przetargów

Regulamin zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane

Opublikowany 14 kwietnia 2014 przez ZGC

Pełna treść regulaminu znajduje się w poniższym pliku PDF.

Czytaj dalej ...
  • 14 kwietnia 2014