+48 44 723 80 80 zgc@zgc.com.pl

Kategoria: Aktualne Przetargi

Aktualne Przetargi Aktualności

Badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok

Opublikowany 1 października 2018 przez ZGC

Rada Nadzorcza
Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim
Spółka z o.o.

zaprasza do składania ofert

na badanie sprawozdań finansowych za lata 2018 – 2019

Czytaj dalej ...
  • 1 października 2018

Aktualne Przetargi Aktualności Przetargi

Unieważnienie przetargu

Opublikowany 25 września 2018 przez ZGC

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego pn. „PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ DN 300 SYSTEMU KANAŁOWEGO NA SIEĆ PREIZOLOWANĄ 2*DN350/500 OD KOMORY K-1 DO KOMORY K-2 PRZY UL. SIKORSKIEGO, ŚW. ANTONIEGO, MAZOWIECKIEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM”

Czytaj dalej ...
  • 25 września 2018

Aktualne Przetargi Aktualności Przetargi

Zapytanie ofertowe – ZP/09/18

Opublikowany 31 lipca 2018 przez ZGC

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy: ZP/09/18
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego.
W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego zwolnione jest z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na postawie art.

Czytaj dalej ...
  • 31 lipca 2018

Aktualne Przetargi Aktualności

Badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok

Opublikowany 11 września 2017 przez ZGC

Rada NadzorczaZakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie MazowieckimSpółka z o.o.

zaprasza do składania ofert

na badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok

Czytaj dalej ...
  • 11 września 2017

Aktualne Przetargi Aktualności Przetargi

Ogłoszenie o sprzedaży – Wentylator

Opublikowany 30 sierpnia 2017 przez ZGC

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

“WENTYLATOR PROMIENIOWY TYPU: WPWDs-55/1,8”

Przedmiot sprzedaży:WENTYLATOR PROMIENIOWY TYPU: WPWDs-55/1,8Opis przedmiotu sprzedaży:Wentylator promieniowy typu WPWDs-55/1,8 z napędem pośrednim przez sprzęgło – producent Fabryka Urządzeń Wentylacyjno Klimatyzacyjnych “KONWEKTOR” Sp. z o.o., przeznaczony do przetłaczania czynnika obojętnego chemicznie w

Czytaj dalej ...
  • 30 sierpnia 2017

Aktualne Przetargi Aktualności Przetargi

Ogłoszenie o sprzedaży – Wentylator

Opublikowany 6 czerwca 2017 przez ZGC

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

“WENTYLATOR PROMIENIOWY TYPU: WPWDs-55/1,8”

Przedmiot sprzedaży:WENTYLATOR PROMIENIOWY TYPU: WPWDs-55/1,8Opis przedmiotu sprzedaży:Wentylator promieniowy typu WPWDs-55/1,8 z napędem pośrednim przez sprzęgło – producent Fabryka Urządzeń Wentylacyjno Klimatyzacyjnych “KONWEKTOR” Sp. z o.o., przeznaczony do przetłaczania czynnika obojętnego chemicznie w

Czytaj dalej ...
  • 6 czerwca 2017

Aktualne Przetargi Aktualności

Badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok

Opublikowany 26 października 2016 przez ZGC

Rada NadzorczaZakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie MazowieckimSpółka z o.o.

zaprasza do składania ofert

na badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok

Czytaj dalej ...
  • 26 października 2016

Aktualne Przetargi Przetargi

Ogłoszenie o sprzedaży

Opublikowany 12 maja 2016 przez ZGC

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

“RURY STALOWE DN 250”

Przedmiot sprzedaży:

Oferty cenowe należy składać w drogą e-mail z adnotacją:“Oferta na zakup rur stalowych DN 250” do dnia 20.05.2016r. do godz. 12:00na adres: zgc@zgc.com.pl lub bulinski.l@zgc.com.plOferty

Czytaj dalej ...
  • 12 maja 2016

Aktualne Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

Opublikowany 25 września 2015 przez ZGC

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

Postępowanie pn: Opracowanie Studium Wykonalności wysokosprawnej kogeneracjiz uwzględnieniem kompleksowego podejścia do gospodarki energetycznej Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. sp. z o.o.

I. Zakres zamówienia:

Czytaj dalej ...
  • 25 września 2015

Aktualne Przetargi

Badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok

Opublikowany 21 września 2015 przez ZGC

Rada NadzorczaZakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie MazowieckimSpółka z o.o.

zaprasza do składania ofert

na badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok

Czytaj dalej ...
  • 21 września 2015
Skip to content