Przejdź do treści
Strona główna » Artykuły » Przetargi » Strona 2

Przetargi

zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze nr 2

dot. przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w ZGC w Tomaszowie Maz. sp. z o.o.”, a „w postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.”, na: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE MODERNIZACJI INSTALACJI ODPYLANIA SPALIN KOTŁA WR-10 NR 4 W KOTŁOWNI REJONOWEJ W TOMASZOWIE MAZ.”

Zarząd Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. spółka z o.o. informuje,
że najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu na wykonanie wyżej wymienionego zadania przedstawiła firma:
ENERGOREMONT POŁUDNIE Tomasz Szepielak
33-111 Koszyce Wielkie, ul. Południowa 15
W wyniku prowadzonego postępowania do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty.
Cena oferty najkorzystniejszej: 940 950 000,00 zł brutto.
Oferta wybranego Wykonawcy jest zgodna z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz uzyskała największą liczbę punktów (100), zgodnie z § XVI SIWZ została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

Czytaj dalej »Zawiadomienie o wyborze nr 2
zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze nr 1

dot. przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w ZGC w Tomaszowie Maz. sp. z o.o.”, a „w postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.”, na: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE MODERNIZACJI INSTALACJI ODPYLANIA SPALIN KOTŁA WR-10 NR 3 W KOTŁOWNI REJONOWEJ W TOMASZOWIE MAZ.”

Zarząd Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. spółka z o.o. informuje, że najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu na wykonanie wyżej wymienionego zadania przedstawiła firma: ENERGOREMONT POŁUDNIE Tomasz Szepielak 33-111 Koszyce Wielkie, ul. Południowa 15 W wyniku prowadzonego postępowania do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty. Cena oferty najkorzystniejszej: 965 550 000,00 zł brutto. Oferta wybranego Wykonawcy jest zgodna z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz uzyskała największą liczbę punktów (100), zgodnie z § XVI SIWZ została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

Czytaj dalej »Zawiadomienie o wyborze nr 1
zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze

dot. postępowania, pod nazwą: „Budowa odcinka sieci ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. od ulicy O. Lange do komory K4/1b z materiałów powierzonych przez Zamawiającego”,

przeprowadzonego w trybie „Zapytania o cenę”. W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych oraz postanowienia „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w ZGC w Tomaszowie Maz. sp. z o. o.”.
Zarząd Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. spółka z o.o. informuje,
że najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert na wykonanie wyżej wymienionego zadania przedstawiła firma:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane
ZETPRI-EKO Sp. z o.o.
Ul. Gliniana 20
97-300 Piotrków Tryb.

Czytaj dalej »Zawiadomienie o wyborze
zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze

dot. przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w ZGC w Tomaszowie Maz. sp. z o.o.”, a „w postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.”, na: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE MODERNIZACJI INSTALACJI ODPYLANIA SPALIN W KOTŁOWNI REJONOWEJ W TOMASZOWIE MAZ.”

Zarząd Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. spółka z o.o. informuje,
że najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu na wykonanie wyżej wymienionego zadania przedstawiła firma:
ENERGOREMONT POŁUDNIE Tomasz Szepielak
33-111 Koszyce Wielkie, ul. Południowa 15
W wyniku prowadzonego postępowania do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Oferta wybranego Wykonawcy jest zgodna z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz uzyskała największą liczbę punktów (100), zgodnie z § XVI SIWZ została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.
Zbiorcze zestawienie ofert:

Czytaj dalej »Zawiadomienie o wyborze
Skip to content