+48 44 723 80 80 zgc@zgc.com.pl

Kategoria: Wyniki Przetargów

Wyniki Przetargów

Zawiadomienie o wyborze nr 2

Opublikowany 9 marca 2015 przez ZGC

dot. przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w ZGC w Tomaszowie Maz. sp. z o.o.”, a „w postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.”, na: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ

Czytaj dalej ...
  • 9 marca 2015

Wyniki Przetargów

Zawiadomienie o wyborze nr 1

Opublikowany 9 marca 2015 przez ZGC

dot. przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w ZGC w Tomaszowie Maz. sp. z o.o.”, a „w postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.”, na: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ

Czytaj dalej ...
  • 9 marca 2015

Wyniki Przetargów

Zawiadomienie o wyborze

Opublikowany 4 czerwca 2014 przez ZGC

dot. postępowania, pod nazwą: „Budowa odcinka sieci ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. od ulicy O. Lange do komory K4/1b z materiałów powierzonych przez Zamawiającego”,

przeprowadzonego w trybie „Zapytania o cenę”. W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia

Czytaj dalej ...
  • 4 czerwca 2014

Wyniki Przetargów

Zawiadomienie o wyborze

Opublikowany 27 maja 2014 przez ZGC

dot. przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w ZGC w Tomaszowie Maz. sp. z o.o.”, a „w postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.”, na: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ

Czytaj dalej ...
  • 27 maja 2014
Skip to content