Strona główna » Takie były początki…

Takie były początki…

artykuły

Powstanie i rozbudowa kotłowni przy ul. Wierzbowej w Tomaszowie Maz. związana jest z budową osiedla mieszkaniowego „Wyzwolenie II”.

W 1972 r. pozwolenie na budowę kotłowni uzyskała Okręgowa Dyrekcja Inwestycji Miejskich (z siedzibą w Piotrkowie Tryb.). W tym też roku wstępne prace budowlane – ogrodzenie placu budowy, budowa stacji transformatorowej itd. – prowadziła Spółdzielnia „Budowa”.

Budowę samego budynku kotłowni zrealizowała Łódzka Przemysłówka (Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 w Łodzi). Odbiór robót oraz uruchomienie kotłowni nastąpiło w 1974 r.

Zainstalowano wówczas pierwszy kocioł WR-5 o mocy 5,9 MW i podłączono pierwszy blok mieszkalny przy ul. Mazowieckiej.

Potrzeby na dostawę ciepła rosły w miarę jak powstawały nowe osiedla mieszkaniowe – w kotłowni „dostawiano” kolejne kotły WR-10 o mocy 11,6 MW.

Kotłownia organizacyjnie była częścią Przedsiębiorstwa a po przekształceniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dyrekcją na ul. Majowej.

Od 1 maja 2000 r. z ZGK i M wyodrębniono dwie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedną z nich jest Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o., który jest spółką z udziałem kapitału prywatnego.

Od tego czasu rozpoczął się proces intensywnej modernizacji Spółki wspierany środkami i pożyczkami (umorzonymi w znaczącym stopniu) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Obecnie Spółka dysponuje 5-cioma kotłami WR-10 o mocy 58 MW pracującymi w systemie automatycznej regulacji pracą kotłowni i sieci ciepłowniczej. Dzięki prowadzonej w sposób ciągły modernizacji kotłów i sieci (stosujemy rury preizolowane) dysponujemy nadwyżką mocy co umożliwia podłączenie do sieci ciepłowniczej nowych odbiorców.

Coraz ostrzejsze wymagania Unii Europejskiej w zakresie emisji pyłów i gazów wymuszają konieczność inwestowania w ochronę środowiska.
Dlatego już w bieżącym roku inwestujemy w instalacje odpylania i rozszerzamy stosowanie biomasy.

Tomaszów Mazowiecki, dnia 15 marca 2007 r.

historyczne zdjęcie
Udostępnij