+48 44 723 80 80 zgc@zgc.com.pl

WFOŚiGW – informacja o finansowaniu

zgc.com.pl WFOŚiGW WFOŚiGW – informacja o finansowaniu

WFOŚiGW

WFOŚiGW – informacja o finansowaniu

Opublikowany 31 października 2017 przez ZGC

wfosigwnowy

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW

WFOŚiGW W ŁODZI

Zadanie pod nazwą:

„Przebudowa systemu zaopatrzenia w energię cieplną kompleksu wojskowego w Tomaszowie Mazowieckim zmierzająca do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza atmosferycznego”
zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w następującej formie:

– umową pożyczki nr 87/OA/P/2010 z dnia 30.12.2010 r. w wysokości 1.452.000,00 zł,
– umową umorzeniową nr U11037/04034 z dnia 30.06.2011 r. w wysokości 120.000,00 zł.

 

Zadanie pod nazwą:

„Modernizacja kotła WR-10 nr 5 oraz jego instalacji odpylania spalin zmierzająca do obniżenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do atmosfery”
zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w następującej formie:

– umową pożyczki nr 49/OA/P/2011 z dnia 09.11.2011 r. w wysokości 187.000,00 zł,

– umową umorzeniową nr U11075/05016 z dnia 14.10.2011 r. w wysokości 118.115,20 zł,

– umową umorzeniową nr U11076/05065 z dnia 14.10.2011 r. w wysokości 67.617,00 zł.

 

Zadanie pod nazwą:

„Modernizacja kotła WR-10 nr 2 oraz jego instalacji odpylania spalin zmierzająca do obniżenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do atmosfery”
zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w następującej formie:

– umową pożyczki nr 254/OA/P/2013 z dnia 05.08.2013 r. w wysokości 1.489.000,00 zł.

 

Zadanie pod nazwą:

„Modernizacja instalacji odpylania spalin kotła WR-10 nr 1 zmierzająca do obniżenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do atmosfery”
zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w następującej formie:

– umową umorzeniową nr U14032/10087 z dnia 09.09.2014 r. w wysokości 525.282,33 zł.

 

Zadanie pod nazwą:

„Modernizacja instalacji odpylania spalin kotła WR-10 nr 3 zmierzająca do obniżenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do atmosfery”
zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w następującej formie:

– umową pożyczki nr 95/OA/P/2015 z dnia 02.07.2015 r. w wysokości 735.000,00 zł.

 

Zadanie pod nazwą:

„Modernizacja instalacji odpylania spalin kotła WR-10 nr 4 zmierzająca do obniżenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do atmosfery”
zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w następującej formie:

– umową pożyczki nr 97/OA/P/2015 z dnia 02.07.2015 r. w wysokości 640.000,00 zł.

 

Zadanie pod nazwą:

„Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej DN 250 wykonanej w technologii kanałowej na sieć preizolowaną 2 x DN 300/450 na odcinku C1 – C40”
zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w następującej formie:

– umową pożyczki nr 293/OA/P/2016 z dnia 06.09.2016 r. w wysokości 765.500,00 zł.

 

Zadanie pod nazwą:

„Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej DN 150 systemu kanałowego na sieć preizolowaną 2 x DN 200/315 od komory K-2 do komory K-2B przy ul. Mazowieckiej oraz budowa przyłącza cieplnego do toru lodowego w Tomaszowie Maz. przy ul. Strzeleckiej 24-26”
zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w następującej formie:

– umową umorzeniową nr U17004/13254 z dnia 19.04.2017 r. w wysokości 615.400,00 zł.

 

Zadanie pod nazwą:

„Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej DN250 systemu kanałowego na sieć preizolowaną 2*DN300/450 w ulicy Sterlinga, umożliwiającej przyłączenie TFFT zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej 2/4 w Tomaszowie Mazowieckim”
zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Łodzi w następującej formie:

– umową pożyczki nr 445/OA/P/2017 z dnia 26.10.2017 r. w wysokości 560.000,00 zł.

ZapiszZapisz


Zadanie pod nazwą:

„Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej DN300 systemu kanałowego na sieć preizolowaną 2*DN300/450 w ulicy Sterlinga, umożliwiającej budowę sieci cieplnej wraz z przyłączami na osiedlu Dywanowa w Tomaszowie Mazowieckim”
zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Łodzi w następującej formie:

– umową pożyczki nr 435/OA/P/2018z dnia 08.11.2018 r. w wysokości 1.650.000,00 zł.

  • 31 października 2017