Przejdź do treści
Strona główna » Zakres Działalności

Zakres Działalności

informacje

Zakres działalności Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. sp. z o.o. zgodny z KRS nr 0000137016

 1. 35,30,Z; wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 2. 43,22,Z; wykonywanie instalacji wodno–kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
  i klimatyzacyjnych,
 3. 96,09,Z; pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 4. 42,21,Z; roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 5. 47,99,Z; pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 6. 36,00,Z; pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 7. 43,12,Z; przygotowanie terenu pod budowę,
 8. 43,99,Z; pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 9. 71,20,B; pozostałe badania i analizy techniczne,
 10. 46,77,Z; sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.
Udostępnij
Skip to content