+48 44 723 80 80 zgc@zgc.com.pl

Chcesz do nas dołączyć skorzystaj z kalkulatora by obliczyć koszty ogrzewania

Przejdź

Aktualności

Aktualne Przetargi, Aktualności, Przetargi

Protokół wyboru najlepszej z ofert – ZP/09/18

Opublikowany przez ZGC

Poniżej plik w formacie pdf zawierający protokół z wyboru najlepszej oferty do zapytania ZP/09/18

protokół-wyboru-oferty-ZP_09_18Download

    23 sierpnia 2018

Aktualne Przetargi, Aktualności, Przetargi

Zapytanie ofertowe – ZP/09/18

Opublikowany przez ZGC

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy: ZP/09/18
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego.
W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego zwolnione jest z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na postawie art.

    31 lipca 2018

Informacje

Informacja

Opublikowany przez ZGC

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. sp. z o.o. informuje, że w związku z przebudową sieci ciepłowniczej w ul. Dr Seweryna Sterlinga odbiorcy ciepła zasilani z miejskiej sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Barlickiego będą pozbawieni c.w.u od dnia 10.06.2018 do odwołania,

    8 czerwca 2018