+48 44 723 80 80 zgc@zgc.com.pl

Wizja ZGC

zgc.com.pl Wizja Wizja ZGC
Wizja ZGC

Wizja

Wizja ZGC

Opublikowany 28 września 2011 przez ZGC

Wizja ZGC w Tomaszowie Maz. sp. z o. o.

 Cel działania

Zapewniamy źródła energii, komfort i bezpieczeństwo dostaw w mieszkaniach, miejscach pracy i wypoczynku na obszarze ponad lokalnego regionu.

Cel ten zrealizujemy poprzez:

 • Wykorzystanie najlepszych jakościowo, niezawodnych, najnowocześniejszych, ekologicznych i najtańszych technologii;
 • Indywidualne podejście do klienta, doradztwo i audyt;
 • Montaż, eksploatację i konserwację urządzeń ciepłowniczych.
Nasze wartości
Uczciwość

 

 • Uczciwe traktownie klienta to rzetelne informowanie go o naszym produkcie i rzetelne rozliczanie się z nim;
 • Mówienie prawdy “prosto w oczy”,ponieważ błąd jest tylko doświadczeniem. Łatwiej jest z niego wyciągać wnioski, gdy możemy liczyć na uczciwą pomoc i informację zwrotną (feedback) od np. kolegów, współpracowników czy przełożonych;
 • Poszanowanie prawa własności.
Opiekuńczość
 • Indywidualna opieka nad każdym klientem, ponieważ zaspokajamy wszystkie jego potrzeby w zakresie naszych celów;
 • Opieka nad rodziną, ponieważ jest to największa wartość społeczna i poprzez jej pryzmat podejmowana jest znacząca część ważnych decyzji;
 • Opieka nad pracownikami i współracownikami, ponieważ pracujemy w grupie, jesteśmy wyczuleni na problemy i potrzeby innych. Jeżeli wspieramy innych, możemy liczyć na wsparcie z ich strony.
Odpowiedzialność
 • Ponoszenie konsekwencji za łamanie zasad. Bez twardego przestrzegania tej zasady pozostałe zasady nie mają sensu;
 • Odpowiedzialność za środowisko naturalne. Angażujemy się tylko w przedsięwzięcia, które nie szkodzą przyrodzie;
 • Odpowiedzialność za społeczności lokalne. Poprzez naszą działalność zawodową realizujemy ważne cele społeczne, ciążące na samorządach lokalnych. Wspieramy rozwój samorządności i społeczeństwa obywatelskiego poprzez pomoc organizacjom pozarządowym (NGO) oraz uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym.

 • 28 września 2011