Przejdź do treści
Strona główna » Przyłącz się

Przyłącz się

informacje

Szanowni Państwo,

jeżeli chcielibyście korzystać z dostarczanego przez nas Ciepła Systemowego powinniście wiedzieć, że o przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, może wystąpić każda osoba fizyczna lub prawna, użytkująca dany obiekt na podstawie posiadanego tytułu prawnego. Może to być zarówno właściciel obiektu, zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej.

Ceniąc sobie czas naszych przyszłych odbiorców ciepła, ograniczyliśmy do niezbędnego minimum wszelkie wymogi formalno-prawne.  Nasi wykwalifikowani pracownicy w Biurze Obsługi klienta pomogą przejść z łatwością przez całą procedurę, związaną z przyłączeniem obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wstępne informacje dotyczące możliwości i warunków przyłączenia swojego obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej mogą Państwo uzyskać w Biurze Obsługi Klienta

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej
w Tomaszowie Maz. spółka z o. o.
ul. Wierzbowa 136
97-200 Tomaszów Maz.
tel: 44 723 80 80

Jeśli zdecydowaliście się Państwo na korzystanie z ciepła systemowego, pierwszym krokiem jaki należy podjąć jest złożenie w Biurze Obsługi Klienta Zapytanie o możliwość przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej

Dokumenty do pobrania w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie zgc.com.pl

Po złożeniu Pracownicy Działu Nadzoru Inwestycji przeprowadzą wstępną analizę możliwości przyłączenia do sieci.

Jeżeli specjalista techniczny i ekonomiczny stwierdzą brak jakichkolwiek przeciwwskazań dotyczących możliwości przyłączenia, wysyłają informację do Państwa wraz z wnioskiem o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Dokument do pobrania na stronie zgc.com.pl

Ten krok pozwala na rozpoczęcie oficjalnej procedury w zakresie przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.,

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej sporządza dokumentację projektową oraz projekty umów, które są następnie przedstawiane Państwu jako potencjalnym odbiorcom ciepła do akceptacji.

Po uzgodnieniu z Państwem warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej, Zakład Gospodarki Ciepłowniczej zawiera z Państwem umowę przyłączeniową, w której są szczegółowo określone warunki, na jakich dany obiekt zostanie przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej, m.in. termin realizacji przyłączenia, stawki opłat za przyłączenie, miejsce rozgraniczenia własności sieci, zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia, wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz inne elementy wynikające z Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późn. zm.

Kolejnym krokiem jest uzgodnienie i sporządzenie dokumentacji technicznej przez wykwalifikowanych pracowników. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Zakład Gospodarki Ciepłowniczej występuje do odpowiednich instytucji o wydanie pozwolenia na budowę, po czym rozpoczyna realizację inwestycji na zasadach i w terminach zawartych w obowiązującej umowie przyłączeniowej. Po wykonaniu inwestycji, następuje jej końcowy odbiór, oraz przekazanie do eksploatacji.

Dostarczanie ciepła do obiektu rozpoczyna się po zawarciu z naszym przedsiębiorstwem Umowy sprzedaży ciepła określającej szczegółowo warunki oraz zasady dostarczania ciepła do obiektu. Po zawarciu umowy sprzedaży ciepła oraz wykonaniu instalacji odbiorczej w obiekcie, następuje włączenie dostarczania ciepła, oplombowanie licznika ciepła, oraz przyjęcie układu pomiarowego do rozliczeń.

Udostępnij
Skip to content