+48 44 723 80 80 zgc@zgc.com.pl

Autor: ZGC

Artykuły

Modernizacja sieci – Niska 27/29

Opublikowany 17 maja 2016 przez ZGC

Fotorelacja z prac prowadzonych przy ulicy Niskiej. Celem modernizacji jest zmiana zasilania budynku na nowoczesne rury preizolowane

Czytaj dalej ...
  • 17 maja 2016

Aktualne Przetargi Przetargi

Ogłoszenie o sprzedaży

Opublikowany 12 maja 2016 przez ZGC

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
“RURY STALOWE DN 250”

Przedmiot sprzedaży:

Oferty cenowe należy składać w drogą e-mail z adnotacją:
“Oferta na zakup rur stalowych DN 250” do dnia 20.05.2016r. do godz. 12:00
na adres: zgc@zgc.com.pl lub bulinski.l@zgc.com.pl
Oferty należy złożyć w

Czytaj dalej ...
  • 12 maja 2016

Aktualności

Modernizacja sieci – Niska 47

Opublikowany 10 maja 2016 przez ZGC

Fotorelacja z modernizacji odcinka sieci ciepła idącego z węzła grupowego do budynku przy ul. Niskiej 47.

Czytaj dalej ...
  • 10 maja 2016

Aktualności

Rozbudowa sieci – ul. Smugowa, Ciepła

Opublikowany 18 kwietnia 2016 przez ZGC

Fotorelacja z budowy sieci cieplnej na ulicy Smugowej oraz ulicy Ciepłej
Aktualizacja

Czytaj dalej ...
  • 18 kwietnia 2016

Aktualności

Rozbudowa sieci – Galeria Tomaszów

Opublikowany 15 kwietnia 2016 przez ZGC

Właśnie rozpoczęła się inwestycja mająca na celu rozbudowę sieci ciepłowniczej w części miasta położonej nad rzeką Wolbórką przy ul. Barlickiego. Poniżej pierwsza część fotorelacji z przebiegu inwestycji.

Czytaj dalej ...
  • 15 kwietnia 2016

Aktualności Artykuły Informacje

Informacja: Procentowy udział ciepła w 2015r

Opublikowany 29 stycznia 2016 przez ZGC

Informacja dotycząca procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej.
Działając na podstawie art.116 ust.13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach

Czytaj dalej ...
  • 29 stycznia 2016

Aktualne Przetargi Przetargi

Ogłoszenie o sprzedaży

Opublikowany 28 stycznia 2016 przez ZGC

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
“WENTYLATOR PROMIENIOWY TYPU: WPWDs-55/1,8”
 

Przedmiot sprzedaży:
WENTYLATOR PROMIENIOWY TYPU: WPWDs-55/1,8

Opis przedmiotu sprzedaży:
Wentylator promieniowy typu WPWDs-55/1,8 z napędem pośrednim przez sprzęgło – producent Fabryka Urządzeń Wentylacyjno Klimatyzacyjnych “KONWEKTOR” Sp. z o.o., przeznaczony do przetłaczania czynnika obojętnego chemicznie w

Czytaj dalej ...
  • 28 stycznia 2016

Aktualne Przetargi Przetargi

Ogłoszenie o sprzedaży

Opublikowany 28 stycznia 2016 przez ZGC

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
“ODPYLACZ CE/S”

Przedmiot sprzedaży:
Odpylacz CE/S II stopnia CS-8×630/0,4

Oferty cenowe należy składać w zamkniętych i opieczętowanych kopertach, z dopiskiem “Oferta na zakup Odpylacz CE/S II stopnia CS-8×630/0,4” do dnia 10.02.2016r. do godz. 12:00 w sekretariacie Spółki, ul. Wierzbowa 136,

Czytaj dalej ...
  • 28 stycznia 2016

Aktualne Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

Opublikowany 25 września 2015 przez ZGC

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
Postępowanie pn: Opracowanie Studium Wykonalności wysokosprawnej kogeneracji
z uwzględnieniem kompleksowego podejścia do gospodarki energetycznej Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. sp. z o.o.

Czytaj dalej ...
  • 25 września 2015

Aktualne Przetargi

Badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok

Opublikowany 21 września 2015 przez ZGC

Rada Nadzorcza
Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim
Spółka z o.o.
zaprasza do składania ofert
na badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok

Czytaj dalej ...
  • 21 września 2015