Strona główna » Archiwum dla ZGC » Strona 8

ZGC

zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze nr 2

dot. przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w ZGC w Tomaszowie Maz. sp. z o.o.”, a „w postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.”, na: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE MODERNIZACJI INSTALACJI ODPYLANIA SPALIN KOTŁA WR-10 NR 4 W KOTŁOWNI REJONOWEJ W TOMASZOWIE MAZ.”

Zarząd Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. spółka z o.o. informuje,
że najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu na wykonanie wyżej wymienionego zadania przedstawiła firma:
ENERGOREMONT POŁUDNIE Tomasz Szepielak
33-111 Koszyce Wielkie, ul. Południowa 15
W wyniku prowadzonego postępowania do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty.
Cena oferty najkorzystniejszej: 940 950 000,00 zł brutto.
Oferta wybranego Wykonawcy jest zgodna z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz uzyskała największą liczbę punktów (100), zgodnie z § XVI SIWZ została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

Czytaj dalej »Zawiadomienie o wyborze nr 2
zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze nr 1

dot. przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w ZGC w Tomaszowie Maz. sp. z o.o.”, a „w postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.”, na: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE MODERNIZACJI INSTALACJI ODPYLANIA SPALIN KOTŁA WR-10 NR 3 W KOTŁOWNI REJONOWEJ W TOMASZOWIE MAZ.”

Zarząd Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. spółka z o.o. informuje, że najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu na wykonanie wyżej wymienionego zadania przedstawiła firma: ENERGOREMONT POŁUDNIE Tomasz Szepielak 33-111 Koszyce Wielkie, ul. Południowa 15 W wyniku prowadzonego postępowania do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty. Cena oferty najkorzystniejszej: 965 550 000,00 zł brutto. Oferta wybranego Wykonawcy jest zgodna z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz uzyskała największą liczbę punktów (100), zgodnie z § XVI SIWZ została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

Czytaj dalej »Zawiadomienie o wyborze nr 1
informacje

Przyłącz się

Szanowni Państwo,

jeżeli chcielibyście korzystać z dostarczanego przez nas Ciepła Systemowego powinniście wiedzieć, że o przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, może wystąpić każda osoba fizyczna lub prawna, użytkująca dany obiekt na podstawie posiadanego tytułu prawnego. Może to być zarówno właściciel obiektu, zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej.

Czytaj dalej »Przyłącz się
zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze

dot. postępowania, pod nazwą: „Budowa odcinka sieci ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. od ulicy O. Lange do komory K4/1b z materiałów powierzonych przez Zamawiającego”,

przeprowadzonego w trybie „Zapytania o cenę”. W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych oraz postanowienia „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w ZGC w Tomaszowie Maz. sp. z o. o.”.
Zarząd Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. spółka z o.o. informuje,
że najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert na wykonanie wyżej wymienionego zadania przedstawiła firma:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane
ZETPRI-EKO Sp. z o.o.
Ul. Gliniana 20
97-300 Piotrków Tryb.

Czytaj dalej »Zawiadomienie o wyborze
zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze

dot. przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w ZGC w Tomaszowie Maz. sp. z o.o.”, a „w postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.”, na: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE MODERNIZACJI INSTALACJI ODPYLANIA SPALIN W KOTŁOWNI REJONOWEJ W TOMASZOWIE MAZ.”

Zarząd Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. spółka z o.o. informuje,
że najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu na wykonanie wyżej wymienionego zadania przedstawiła firma:
ENERGOREMONT POŁUDNIE Tomasz Szepielak
33-111 Koszyce Wielkie, ul. Południowa 15
W wyniku prowadzonego postępowania do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Oferta wybranego Wykonawcy jest zgodna z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz uzyskała największą liczbę punktów (100), zgodnie z § XVI SIWZ została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.
Zbiorcze zestawienie ofert:

Czytaj dalej »Zawiadomienie o wyborze