Przejdź do treści
Strona główna » Badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok

Badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok

zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok

Termin przeprowadzenia badania został określony na 23 marca 2018 r.

Oferta powinna zawierać :

  • informacje o firmie, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów
  • aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta,
  • listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których Oferent przeprowadził badanie sprawozdań finansowych w okresie trzech ostatnich lat,
  • projekt umowy,
  • oferowaną cenę realizacji przedmiotu zamówienia wraz z warunkami płatności.

Podmioty zainteresowane proszone są o składanie pisemnych ofert osobiście lub przesyłką pocztową w terminie do 31.10.2017 roku do siedziby Spółki,

adres : 97-200 Tomaszów Maz., ul. Wierzbowa 136

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją :

„Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.”

Udostępnij
Skip to content