+48 44 723 80 80 zgc@zgc.com.pl

Badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok

zgc.com.pl Aktualne Przetargi, Aktualności Badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok

Aktualne Przetargi Aktualności

Badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok

Opublikowany 1 października 2018 przez ZGC

Rada Nadzorcza
Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim
Spółka z o.o.

zaprasza do składania ofert

na badanie sprawozdań finansowych za lata 2018 – 2019

Termin przeprowadzenia badania został określony do:

– 22 marca 2019 r. (sprawozdanie za 2018r.);
– 23 marca 2020r. (sprawozdanie za 2019r.).

Oferta powinna zawierać :

  • informacje o firmie, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
  • aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta,
  • listę referencyjną podmiotów gospodarczych,  w których oferent przeprowadził badanie sprawozdań finansowych w okresie trzech ostatnich lat,
  • projekt umowy, obejmujący zakresem badanie za lata 2018-2019,

Podmioty zainteresowane proszone są o składanie pisemnych ofert osobiście lub przesyłką pocztową w terminie do 31.10.2018 roku do siedziby Spółki,

adres : 97-200 Tomaszów Maz., ul. Wierzbowa 136

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją :
„Oferta na badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2018 – 2019.”

  • 1 października 2018