Przejdź do treści
Strona główna » WFOŚiGW – 29.12.2020 r.

WFOŚiGW – 29.12.2020 r.

fundusze i dofinansowania
wfosigwnowy

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WFOŚiGW W ŁODZI

Zadanie pod nazwą:

„Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej DN 300 systemu kanałowego na sieć preizolowaną 2 x DN350/500 od komory K-1 do komory K-2 przy ulicy Sikorskiego, Św. Antoniego, Mazowieckiej w Tomaszowie Mazowieckim”

zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w następującej formie:

– umową pożyczki nr 706/OA/P/2020 z dnia 29.12.2020 r. w wysokości 183.310,00 zł.

Udostępnij
Skip to content