Strona główna » Inwestycja w przyszłość

Inwestycja w przyszłość

artykuły

Na początku kwietnia zostały zakończone prace przy sadzeniu drzew na działkach położonych przed naszym zakładem. Działki te zostały nam przekazane aportem przez Urząd Miasta w 2016 roku. Od tego czasu prowadziliśmy intensywne prace nad przywróceniem porządku na tych nieruchomościach. Do wykonywanych prac zaliczyć należy takie działania jak usunięcie dużych ilości śmieci oraz gruzu. Niezbędne było także usunięcie krzaków i wyrównanie części terenu. W kolejnych latach planujemy dalsze prace nad rozwojem tego terenu dla mieszkańców.

Łącznie zostało posadzonych ponad 120 drzew. Wśród nich dominowały takie gatunki jak dęby, buki, graby, klony i wiele innych. Działania te i przyszłe mają na celu stworzenie terenu zielonego, który miałby służyć mieszkańcom okolicznych osiedli jak i wszystkim mieszkańcom naszego miasta. Jednocześnie prosimy by wspólnie zadbać o czystość i porządek, byśmy my i nasze dzieci mogli się cieszyć z owoców naszej pracy w postaci pięknego parku.

Udostępnij