Przejdź do treści
Strona główna » Monitoring – ochrona danych osobowych

Monitoring – ochrona danych osobowych

ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE MONITORINGU WIZYJNEGO W ZAKŁADZIE GOSPODARKI CIEPŁOWNICZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM SP. Z O.O., 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKIM

Wypełniając obowiązki wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO), (Dz. U.UE.L.119/1 z 4.5.2016 str. 1) oraz (Dz. U.UE.L.127/2 z 23.5.2018 str. 2), Zarząd Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim  sp. z o.o., 97-200 Tomaszów Mazowieckim., uprzejmie informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego jest: ZGC w Tomaszowie Mazowieckim sp. z o.o., 97-200 Tomaszów Mazowiecki., ul. Wierzbowa 136, tel. 44 723 80 80, email: zgc@zgc.com.plodo@zgc.com.pl, zwany dalej „ADO”.
  2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, innych osób oraz ochrony mienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i f RODO oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.). –  przez 3 miesiące od dnia nagrania, a także w terminie dłuższym, jeżeli to wynika z przepisów prawa.
  3. Monitoring obejmuje obszar zakładu oraz teren wokół zakładu pracy ZGC w Tomaszowie Mazowieckim sp. z o.o.
  4. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych na podstawie zawartej umowy.
  5. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dostępu do danych; do sprostowania danych, do ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wymienionych w RODO, do przenoszenia danych, do usunięcia danych, w przypadku, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  6. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
  7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Udostępnij
Skip to content