Strona główna » Niska Emisja 2007

Niska Emisja 2007

artykuły

Przedstawiciele Urzędu Miasta oraz Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. sp. z o.o. spotkali się we wtorek 29 maja z władzami miasta Piekary Śląskie.

Tematem spotkania był program likwidacji niskiej emisji, który Piekary Śląskie realizują od października 2004 roku, a ma on na celu sukcesywne dostosowanie Piekar Śląskich do unijnych (surowych) norm ochrony powietrza.

Program przewiduje redukcję emisji tlenku węgla w Piekarach Śląskich o 99 %, dwutlenku siarki o prawie 60 %, tlenku azotu o 35 %, zaś pyłów o 98 %. Efekty ekonomiczne to znaczne oszczędności  w wydatkach ponoszonych na eksploatację i modernizację przestarzałych systemów centralnego ogrzewania.

Wykorzystując doświadczenia innych miast o zbliżonej wielkości, podobne działania są możliwe do podjęcia również  na terenie  Tomaszowa Mazowieckiego.

Udostępnij