Przejdź do treści
Strona główna » Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

zamówienia, przetargi, ogłoszenia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

Postępowanie pn: Opracowanie Studium Wykonalności wysokosprawnej kogeneracji
z uwzględnieniem kompleksowego podejścia do gospodarki energetycznej Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. sp. z o.o.

I. Zakres zamówienia:

  1. Opracowanie studium wykonalności dla projektu, z uwzględnieniem zapotrzebowania cieplnego na poziomie około 5 MW dla c.w.u. z możliwością rozbudowy, wybór paliwa do zasilania instalacji – kompleksowa analiza, techniczna i ekonomiczna, wybór najkorzystniejszego rozwiązania ze względu na specyfikę działalności Zamawiającego,
  2. Opracowanie audytu efektywności energetycznej projektu – z wyszczególnieniem wykorzystywanego paliwa,
  3. Opracowanie założeń dla dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

II. Słownik CPV: 71.32.00.00-7, 71.22.00.00-8

III. Warunki udziału w postępowaniu: Wykonanie co najmniej 2 usług polegających na opracowaniu studium wykonalności dla wysokosprawnej kogeneracji w okresie ostatnich 3 lat przed dniem otwarcia ofert, wraz z podaniem ich wartości, rodzaju rozwiązań technicznych, oraz załączeniu dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług.

IV. Termin składania ofert: 30.10.2015r. godz. 12:00

V. Miejsce składania ofert: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Wierzbowa 136.

VI. Kontakt:         44 723 80 80 wew 22;

                               sprawy proceduralne: Łukasz Buliński; bulinski.l@zgc.com.pl

                               sprawy techniczne: Piotr Wasiński; wasinski.p@zgc.com.pl

Udostępnij
Skip to content