Strona główna » Podsumowanie roku 2016

Podsumowanie roku 2016

artykuły

Rok 2016 w Zakładzie Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. sp z o.o. był rekordowym pod względem przeprowadzonych inwestycji.

Spółka przeznaczyła na ten cel prawie 5,5 mln złotych, co jest rekordem w historii wydatków inwestycyjnych. Dzięki tej kwocie udało się wybudować 3758 metrów nowych ciepłociągów co dało 3100KW dodatkowego zapotrzebowania na moc. Kluczowym zadaniem była rozbudowa miejskiej sieci cieplnej w centrum miasta. Dzięki temu przedsięwzięciu ZGC zdobył znaczącego odbiorcę jakim jest “Galeria Tomaszów”. Tym samym stworzył możliwość przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej Tomaszowianom mieszkającym po północnej stronie rzeki Wolbórki, szczególnie tym z ulicy Barlickiego, gdzie zbudowaliśmy znaczący odcinek sieci, było to tym bardziej istotne , gdyż samorząd przeprowadził gruntowną modernizację tej drogi. Już pierwsi mieszkańcy z tej części miasta dostrzegli korzyści jakie płyną z bycia odbiorcą ciepła systemowego. Idąc za przykładem sąsiadów, do ZGC spływają zapytania o możliwość przyłączenia w okolicach ulicy Barlickiego i w roku 2017 planowana jest budowa kolejnych przyłączeń. Również w innych częściach Tomaszowa Maz., gdzie znajduje się miejska sieć ciepłownicza, mieszkańcy chcą korzystać z ciepła produkowanego przez ZGC. Na kolejne lata planowana jest budowa przyłączy szczególnie do nieruchomości w centrum miasta przy ul: Piłsudskiego, Wschodniej, Zgorzelickiej i Krzyżowej. Głównym celem tych inwestycji będzie poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ograniczenie niskiej emisji.

Ponad to Zarząd Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej podjął decyzję mającą na celu usprawnienie działania sieci ciepłowniczej i zmniejszenie strat na przesyle ciepła. Efektem tego była przebudowa osiedlowej sieci cieplnej wykonanej w technologii kanałowej na sieć preizolowany w ul. O. Lange. Decyzja o przeprowadzeniu tej inwestycji, została podjęta po informacji o planowanej przebudowie ulicy O. Lange przez zarząd Powiatu Tomaszowskiego. Wiązało się to ze znaczącymi oszczędnościami (chociażby oszczędności związane z odtworzeniem asfaltu i chodników), które spółka ZGC mogła wykorzystać na inne inwestycje.

Zaoszczędzone pieniądze pozwoliły na budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych w okolicach ulic Smugowa, Lewa, Ciepła i Rolna. Cześć mieszkańców skorzystało z możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej od razu, część wystąpiła z zapytaniem o możliwość odbioru ciepła od ZGC w 2017 roku, a część wyraziła chęć przyłączenia w kolejnych latach – chociażby część mieszkańców wewnętrznej ulicy Smugowej.

Idąc dalej polityką ograniczenia strat na przesyle ZGC zlikwidował węzeł grupowy na osiedlu Wyzwolenia (ul. Czołgistów i ul. Św. Antoniego) oraz przy ul. Niskiej. W kolejnych latach przewidziane są dalsze likwidacje węzłów grupowych – m. in.: kolejne bloki przy ul. Niskiej, bloki przy ul. Barlickiego, ul. Synów Pułku, ul. Sterlinga, ul. Granicznej i ul. Benniego. Realizacja tych zadań nie byłaby możliwa, gdyby nie bardzo dobra współpraca z naszymi odbiorcami, w szczególności z zarządem spółdzielni mieszkaniowej “Przodownik”.

Wartym uwagi jest fakt, że po raz pierwszy w historii Spółki we wszystkich grupach taryfowych została obniżona taryfa. Łączna obniżka wskaźnikowa zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki wynosi niecałe 2%. Dla odbiorców w podstawowej taryfie obniżka wynosi 0,52%, dla odbiorców u których funkcjonuje węzeł ZGC obniżka wynosi 2,68%. Najwyższe obniżki występują u odbiorców dla których ZGC sprzedaje ciepło pochodzące z gazu – obniżki od 21,98 do 25,34%. Pamiętać jednak trzeba, że nadal odbiorcy najtaniej zapłacą za ciepło produkowane przez ZGC z węgla.

Dziękujemy pracownikom oraz firmom współpracującym za wkład pracy oraz zaangażowanie w celu poprawy jakości życia oraz powietrza w Tomaszowie oraz za to, że jesteście z nami. Mieszkańcom Tomaszowa Maz. – naszym kontrahentom dziękujemy za wyrazy uznania oraz za wszystkie ciepłe słowa pod naszym adresem. Decyzje, które podejmujemy mają na celu dbałość o komfort życia mieszkańców i wyrazy ich satysfakcji, które są dla nas najważniejsze.

2016 rok na zdjęciach:

Udostępnij