Przejdź do treści
Strona główna » WFOŚiGW – 02.07.2015 r.

WFOŚiGW – 02.07.2015 r.

fundusze i dofinansowania
wfosigwnowy

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WFOŚiGW W ŁODZI

Zadanie pod nazwą:

„Modernizacja instalacji odpylania spalin kotła WR-10 nr 4 zmierzająca do obniżenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do atmosfery”

zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w następującej formie:

– umową pożyczki nr 97/OA/P/2015 z dnia 02.07.2015 r. w wysokości 640.000,00 zł.

Udostępnij
Skip to content