Przejdź do treści
Strona główna » WFOŚiGW – 05.08.2013 r.

WFOŚiGW – 05.08.2013 r.

fundusze i dofinansowania
wfosigwnowy

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WFOŚiGW W ŁODZI

Zadanie pod nazwą:

„Modernizacja kotła WR-10 nr 2 oraz jego instalacji odpylania spalin zmierzająca do obniżenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do atmosfery”

zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w następującej formie:

– umową pożyczki nr 254/OA/P/2013 z dnia 05.08.2013 r. w wysokości 1.489.000,00 zł.

Udostępnij
Skip to content