Przejdź do treści
Strona główna » WFOŚiGW – 06.09.2016 r.

WFOŚiGW – 06.09.2016 r.

fundusze i dofinansowania
wfosigwnowy

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WFOŚiGW W ŁODZI

Zadanie pod nazwą:

„Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej DN 250 wykonanej w technologii kanałowej na sieć preizolowaną 2 x DN 300/450 na odcinku C1 – C40”

zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w następującej formie:

– umową pożyczki nr 293/OA/P/2016 z dnia 06.09.2016 r. w wysokości 765.500,00 zł.

Udostępnij
Skip to content