Strona główna » WFOŚiGW – 2010/11 r.

WFOŚiGW – 2010/11 r.

fundusze i dofinansowania
wfosigwnowy

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WFOŚiGW W ŁODZI

Zadanie pod nazwą:

„Przebudowa systemu zaopatrzenia w energię cieplną kompleksu wojskowego w Tomaszowie Mazowieckim zmierzająca do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza atmosferycznego”

zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w następującej formie:

– umową pożyczki nr 87/OA/P/2010 z dnia 30.12.2010 r. w wysokości 1.452.000,00 zł,
– umową umorzeniową nr U11037/04034 z dnia 30.06.2011 r. w wysokości 120.000,00 zł.

Udostępnij