Przejdź do treści
Strona główna » WFOŚiGW – 2011 r.

WFOŚiGW – 2011 r.

fundusze i dofinansowania
wfosigwnowy

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WFOŚiGW W ŁODZI

Zadanie pod nazwą:

„Modernizacja kotła WR-10 nr 5 oraz jego instalacji odpylania spalin zmierzająca do obniżenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do atmosfery”

zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w następującej formie:

– umową pożyczki nr 49/OA/P/2011 z dnia 09.11.2011 r. w wysokości 187.000,00 zł,

– umową umorzeniową nr U11075/05016 z dnia 14.10.2011 r. w wysokości 118.115,20 zł,

– umową umorzeniową nr U11076/05065 z dnia 14.10.2011 r. w wysokości 67.617,00 zł.

Udostępnij
Skip to content