Przejdź do treści
Strona główna » Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o wyborze

zamówienia, przetargi, ogłoszenia

dot. postępowania, pod nazwą: „Budowa odcinka sieci ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. od ulicy O. Lange do komory K4/1b z materiałów powierzonych przez Zamawiającego”,

przeprowadzonego w trybie „Zapytania o cenę”. W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych oraz postanowienia „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w ZGC w Tomaszowie Maz. sp. z o. o.”.
Zarząd Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. spółka z o.o. informuje,
że najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert na wykonanie wyżej wymienionego zadania przedstawiła firma:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane
ZETPRI-EKO Sp. z o.o.
Ul. Gliniana 20
97-300 Piotrków Tryb.

W wyniku prowadzonego postępowania do Zamawiającego wpłynęły trzy oferty nie podlegające odrzuceniu.
Oferta wybranego Wykonawcy jest zgodna z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, oraz uzyskała największą liczbę punktów (100), a tym samym została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.
Zbiorcze zestawienie ofert oraz przyznana punktacja w tabeli poniżej.

Oferty – Liczba punktów -kryterium cena 100:

  1. 103 935,00 zł – “A.HAK” Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Sp. o.o. – Ul. F. Plocka 7 94-106 Łódź – liczba punktów: 69,64
  2. 72 383,69 zł – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane ZETPRI-EKO Sp. z o.o. – Ul. Gliniana 20, 97-300 Piotrków Tryb. – liczba punktów: 100%
  3. 133 762,50 zł – Serwis Wyrobów Preizolowanych Tomasz Filipiak – Ul. Narutowicza 41/25 90-125 Łódź – liczba punktów: 54,11

Termin wykonania dla ofert to 2014.08.20

Udostępnij
Skip to content